UPS Servis

Priprela lokacije za instalaciju UPS sistema