Instalacija video kamere

Instalacija sistema za video nadzor

Instalacija sistema za video nadzor postala je rutina – i to je najveći problem.

Projektovanje sistema video nadzora dobro je poveriti profesionalcima ali na kraju – pre usvajanja konačnog rešenja – dobro je da sami proverite ponuđeno rešenje. Prema našem iskustvu samo postojanje sistema video nadzora rešava 95% potencijalnih problema. Sistem video nadzora daje rezultat čak i kada je van funkcije. Ali preostalih nekoliko procenata – kada su nam zaista potrebni zapisi sa kamera, bolje je da je posao profesionalno odradjen.

Na kritičnim mestima potrebno je koristiti optimalna rešenja. Rezolucija i tip kamere moraju se izabrati prema potrebama korisnika i projektnog zadatka a ne prema navikama, dostupnosti nekog rešenja ili subjektivnim razlozima.

 

više o osnovama planiranja sistema video nadzora možete naći

OVDE
Instalacija video kamere

Komunikacioni sistemi i video nadzor

Bez obzira da li koristite jeftine ili superiorne kamere – one se moraju na neki način povezati na centralnu lokaciju ili mrežu. Za te potrebe koriste se različite tehnologije – bakarni kablovi (uglavnom Ethernet), optika ili radio prenos. Primer upotrebe radio linka za konekciju kamere dat je na narednoj ilustraciji

Servis uredjaja za video nadzor i elektronske opreme