Zvanični servis DVP i TUMTEC splajsera

UPS Servis je ovlašćeni servis fuzionih splajsera proizvodnje DVP i TUMTEC.  Kupcima DVP i Tumtec splajsera pružamo kvalitetan servis u garantnom roku kao i kasnije u periodu eksploatacije. Naši serviseri poseduju veliko iskustvo u servisiranju opreme ali i tehničku podršku od strane proizvodjače opreme direktno. Rezervni delovi su obezbedjeni i po povoljnim cenama.

SUMITOMO uredjaji su vrlo kvalitetni i slabo zastupljeni na našem tržištu, zato se i retko pojavljuju u servisu. Ali, imali smo priliku i par puta smo pomogli našim klijentima.

Za vreme trajanja servisa obezbedjujemo zamenski uredjaj

Servis splajsera u garantnom periodu

UPS Servis je ovlašćeni servis fuzionih splajsera proizvodnje DVP i TUMTEC. Posedujemo lager originalnih rezervnih delova za brzo i kvalitetno servisiranje. Ukoliko je potrebno više dana za servisiranje opreme, kupcima stoje na raspolaganju zamenski uredjaji.

DVP i Tumtec fuzioni splajseri su napravljeni da traju.  Po isteku garantnog perioda očekuje se da će uredjaji raditi još dosta godina. Servisna podrška podrazumeva “redovnu higijenu“ uredjaja, čišćenje, zamenu elektroda, kalibraciju, zamenu baterija ukoliko kapacitet značajno oslabi. Na terenu često dolazi do mehaničkih oštećenja opreme pa servis može da bude i dosta zahtevan. Zato posedujemo dobar lager rezervnih delova ili i zamenske uredjaje kako proces rada ne bi morao da trpi.

 • Čišćenje, zamena elektroda, kalibracija
 • Servis neispravnih uredjaja
 • Zamena motora, baterija
Kontakt UPS Servis
Servis Splajsera

Redovan servis splajser

Dobar splajser zaslužuje dobar servis i održavanje

Fuzioni splajseri su precizni uredjaji i kvalitet splajsovanja zavisi od stanja uredjaja. Servis Splajsera je zahtevna operacija koja može da potraje i više radnih dana. Našim korisnicima dajemo na upotrebu zamenske uredjaje kada je to potrebno. 

Orijentacioni cenovnik

 • Čišćenje splajsera, testiranje od 7.700 RSD
 • Dijagnostika  od 900  RSD
 • Upotreba zamenskog uredjaja – besplatno (u garantnom periodu)
 • Zamena elektroda, kalibracija  od 2,770 RSD
Servis UPS sistema

UPS Servis

Zvanični servis fuzionih splajsera DVP i Tumtec

Posedujemo rezervne delove i zamenske uredjaje. Splajseri se mogu rentirati na odredjeno ili neodredjeno vreme Rentiranje Fuzionih Splajsera Servis Održavanje uredjaja Servisiranje Fujikura, Sumitomo i drugih proizvodjača prema mogućnostima

Servis DVP i Tumtec

Servis DVP i Tumtec

motor
Baterija za splajser
Servis Fujikura splajsera
Touch Screen
splajser servis
Servis Fujikura splajsera
Servis Fujikura splajsera

Reference

Servis i održavanje Fuzionih Splajsera

 • Telefonkabl, Beograd
 • Elektro Šumadija, Kragujevac
 • Tele Call, PR
 • Beotel ISP, Zrenjanin
 • Master Code d.o.o., Obrenovac
 • Telefonkomerc, Kragujevac
 • Dot Net
 • PolarNet d.o.o.
 • Team-Energo d.o.o. Beograd
 • Alpha-Guard d.o.o. Kruševac
Kontakt UPS Servis
splajser

Servis

Reference

Servis i održavanje Fuzionih Splajsera

 • Tel4U d.o.o.
 • TeleGroup d.o.o.
 • Radijus Vektor d.o.o.
 • BG Connector, Beograd
 • Despotes, Beograd
 • Top-Link, Grocka
 • AVG Network
 • Codex d.o.o.
 • DVB Datacom d.o.o.
 • PC KAT d.o.o. Kragujevac
Kontakt UPS Servis
Servis splajsera

Servis