ZAMENA BATERIJA

Zamena baterija na UPS uredjaju

Ukoliko vaš UPS uredjaj ne radi ispravno, signalizira alarm ili je potpuno ”mrtav”, to ne znači da je u kvaru – vrlo je moguće da su baterije dotrajale.

Očekivani rani vek standardnih baterija za UPS je 5 godina. Medjutim u zavisnosti od nekih faktora kao što su temperatura prostorije, broja ciklusa punjenja i pražnjenja, kvaliteta UPS uredjaja i algoritma za punjenje i oržavanje baterija, … radni vek baterija se može značajno skratiti.

Prilikom zamene baterija na UPS uredjaju neophodno je zameniti sve baterije a ne samo pojedine. Zamenske baterije moraju biti identične, najbolje iz iste serije. Naravno, neophodno je voditi računa o bezbednosti i ispravnom postupku servisa.

Po završetku zamene radi se kalibracija UPS-a i testiranje.

Zamena baterija na UPS uredjaju – naš savet

Zamena baterija može biti dobra prilika da bezbedno povećate kapacitet UPS uredjaja. To je vrlo jednostano uraditi ukoliko su originalne baterije kapaciteta 7Ah. Baterije od 9Ah su istih dimenzija i mogu se koristiti kao zamenske baterije. Slično, baterije kapaciteta 4,5Ah se mogu zameniti baterijama kapaciteta 5Ah ili 5,5Ah. Ova mala promena neće negativno uticati na rad UPS-a a autonomija će biti primetno povećana.

Kontakt UPS Servis

REFERENCE:

 • Beogradsko Dramsko pozorište
 • Bonitet d.o.o.
 • KOMBANK Arena
 • RTTE Consulting d.o.o.
 • Infrastruktura Železnica Srbije
 • Luka Beograd d.o.o.
 • Dom zdravlja, Novi Beograd
 • ViktoriaOil – Remont, UPS Servis, zamena baterija
 • Univerzal Banka A.D.
 • JP TANJUG
 • VARNOST-FITEP AD
 • DP HIPNOS d.o.o.