Rešavanje problema inteferencije – BIH

Po zahtevu našeg klijenta iz Bosne i Hercegovine
izvršili smo obilazak terena, potrebna merenja i analizu
problema inteferencije na 900MHz. Na osnovu prikupljenih
podataka uradjena je analiza problema i pripremljen predlog
rešenja – odnosno set instrukcija, postupaka i mera za potiskivanje
inteferencije i rešavnje problema.

Primena radio linkova za video nadzor

Upotreba radio linkova je česta na projektima video nadzora.
Kvalitet radio opreme i instalacije treba biti primeren kvalitetu
kamera i nameni projekta. Na primer ukoliko kamere zadovoljavaju
standard IP67 razumljivo je da i radio oprema zadovoljava isti standard.

Servis radio opreme

Ukoliko imate potrebu za servisom radio opreme – pozovite nas!
Često uspevamo da rešimo i najveće probleme