• Gamatronic
  • UPS Servis

Izbor lokacije za instalaciju UPS sistem-a

Na ovoj strani možete naći informacije o uslovima koje treba da ispuni lokacija izabrana za instalaciju UPS sistema.

Cilj izbora odgovarajuće lokacije za instalaciju UPS uređaja ili sistema je postizanje potrebnog nivoa bezbednosti i pouzdanosti rada. Kada se kaže bezbednost misli se na bezbednost ljudi pre svega a pouzdanost se odnosi na pouzdanost rada i dostupnost kvalitetnog napajanja električnom energijom i ispravan rad opreme instalirane od strane UPS Servis-a.

• Lokacija za instalaciju opreme mora biti u skladu sa specifikacijama proizvođača opreme (APC, GAMATRONIC, EATON, ABB, HP, IBM, SIEMENS, … ) koja će biti instalirana.
• Sve električne veze, uzemljenje, prekidači, tipovi provodnika i poprečni preseci, način terminacije i prateći elemenati moraju da ispunjavaju lokalne propise (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija) i međunarodne standarde koji se primenjuju.
• Nepoštovanje ovih zahteva može poništiti sve garancije i obaveze proizvođača opreme, baterija ili drugih elemenata sistema.

Tip potrošača

Tip potrošača definiše i potrebe za UPS sistemom, prema tome određuje i tip UPS uređaja koji je optimalan.

Opterećenje može biti IT oprema ali i lake ili teške industrijske mašine ili laboratorijska oprema. Neki tipovi opterećenja imaju visoki Crest faktor i prema tome potrebno je odrediti faktor snage. Druga opterećenja (potrošači) imaju veliku početnu struju – zato je najbolje posavetovati se sa stručnjacima o tipu UPS uređaja koji je najadekvatniji. UPS Servis vam nudi uslugu besplatne konsultacije pri izboru UPS sistema. Zato ne oklevajte već pozovite sa pripremljenim tehničkim detaljima koji su vam dostupni.

Način povezivanja neutralnog voda u slučajevima upotrebe generatora

Upotreba generatora je česta i ima odrđene implikacije. Način povezivanja UPS sistema a naročito neutralnog voda je objašnjen na sledećem linku … >>>

Provera koja se radi pre instalacije:

Vrsta provere – Zahtevana vrednost / preporučena vrednost Upisati vrednost
1. Temperatura u prostoru za instalaciju opreme Zahtevano: 0oCelzijusa do 40oCelzijusa;

Poželjno: 15oCelzijusa do 25oCelzijusa

2. Vlažnost i kondenzacija Proveriti da li ima kondenzacije ili vlage u prostoru
3. Ventilacija Da li postoji ventilacija ili dovoljno protoka vazduha za instalaciju baterija
4. Statika i prostor za instalaciju opreme i baterija Proveriti nosivost i da li ima dovoljno prostoraza instalaciju opreme i baterija
 5. Planiranje lokacije jedinice (UPS)  Obezbediti 40cm prostora iza jedinice za kablove i 100cm ispred za pristup i održavanje
 6. Pristup baterijskom kabinetu i elektro-ormanu  Obezbediti prostor za konekciju kablova i 100cm prostora ispred za pristup osiguračima i održavanje
 7. Osigurači na elektro-ormanu koji služi za napajanje sistema  Moraju biti u skladu sa Gamatronic specifikacijom i šemom povezivanja
8. Prečnik ulaznih i izlaznih energetskih kablova, uzemljenja i neutralne linije  Mora biti u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima, i da odgovaraju osiguračima štiteći ih
9. Lightning /napon od prenapona na elektro-ormanu za snadbevanje sistema  Voltage surge suppressors Type B installed
between Each Phase and the Neutral line:
Ratings:
300VAC for 220-230VAC Mains
10. Ulazni napon AC faza-faza : 380VAC±20VAC

faza-nula : 220VAC±10VAC

11. Napon između nule i zemlje 0-2 VAC
12. Instalacija sistema i pokretanje Moraju izvršiti samo ovlašćena lica u skladu sa šemom povezivanja i Gamatronic specifikacije i uputstva za upotrebu

Kako izabrati optimalni UPS uređaj

Modularni ili monolitni UPS uređaji?

UPS Servis vas može posavetovati kod nabavke UPS sistema - besplatno

Šta je optimalno u vašem slučaju?

Modularni UPS sistemi imaju značajne prednosti ali su nešto skuplji – šta je optimalnije u vašem slučaju možete saznati ovde…>>>

Trofazni ili monofazni UPS uređaj?

UPS Servis vas može posavetovati kod nabavke UPS sistema - besplatno

Pre svega zavisi od snage, ali ...

Ili možda trofazni ulaz a monofazni izlaz? Više o tome možete saznati ovde….>>>

Line interactive lil ''on-line'' UPS uređaj?

UPS Servis vas može posavetovati kod nabavke UPS sistema - besplatno

Razlika u ceni je ogromna

U čemu je razlika izmedju Line interactive i uredjaja sa duplom konverzijom (On-Line)…ovde>>>

On-Line ili True On-Line UPS uređaj?

UPS Servis vas može posavetovati kod nabavke UPS sistema - besplatno

Svaki Double Conversion UPS je On-Line...

ali nije svaki On-Line UPS – ‘True on-line’. Da li je u vašem slučaju to bitno – možete pročitati ovde>>>