video surveillance

Video nadzor – osnovni elementi planiranja sistema

Kod planiranja video nadzora, uvek je potrebno obratiti pažnju na više stvari:

  • o kakvoj vrsti objekta ili prostora se radi,
  • da li je odabrani objektat poslovni prostor i koja delatnost je u pitanju,
  • posebnim napomenama i zahtevima investitora
  • budžetu,

Dobra saradnja i medjusobno razumevanje investitora i projektanta izuzetno su važni u ovim projektima. Projektant video nadzora obratiće pažnju i na sledeće elemente:

  • osvetljenje
    Izbor tipa kamere i njene pozicije zavisi od brojnih faktora a osvetljenje je jadan od njih. Osvetljenje je prirodno sastavni deo ukupnog sistema zaštite i često je potrebno uskladiti sistem osvetljenja sa potrebama efikasnog video nadzora
  • estetski zahtevi klijenta – mogu značajno da utiču na konačno rešenje sistema video nadzora

Vaš projektant vodiće računa o sledećim elementima i ti elementi će definisati optimalni izbor:

1. Kako će kamere biti pozicionirane u odnosu na izvor svetla i u skladu sa tim izabrati optimalne:
Stvar je malo komplikovanija kada korisnik želi da se kamera pozicionira nasuprot izvora svetlosti, npr. kod nadzora ulaza i identifikacije posetilaca u neki objekat. Kamera se u tom slučaju mora okrenuti direktno ka izvoru svetlosti, pa ukoliko želimo dobar rezultat u tom smislu , moramo koristiti kamere sa tzv. WDR(wide dynamic range) tehnologijom. Ta tehnologija kompenzuje jak dotok svetla i izjednačava ga po celom prikazu pa na taj način nema efekta isijavanja ili bljeska. Jedini problem jeste cena tih kamera koje su i do40% skuplje u odnosu na tehnologiju iste.

2. Šta će kamere nadzirati ?
Veoma je bitno imati informaciju od korisnika šta će kamera nadzirati, da li npr. parking želi nadzirati iz široke perspektive ili da ima identifikaciju registarskih tablica vozila ?
U praksi, korisnici žele sa što manjim brojem kamera pokrivati što veći prostor i tu dolazimo do problema identifikacije ljudi, vozila i svih objekata koji se kreću nadziranim prostorom. Taj problem se rešava uvođenjem kamera sa visokom megapikselnom rezolucijom.

3. Koja sočiva odabrati za kamere ?
Korisniku je potrebno predložiti optimalno rešenje a obzirom na njegove želje i finansijske mogućnosti. Uvek je bolje instalirati veći broj kamera i efekat je puno značajniji.

4. Napajanje i zaštita kamera: da li odabrati napajanje od 12V ili 220V, da li odabrati kamere sa većom IP zaštitom ?
Kod planiranja video nadzora, treba povesti računa o napajanju i dostupnim izvorima jer se to direktno odražava na vrstu kamere koju ćemo instalirati a sa obzirom na napajanje i kablove koje ćemo koristiti za instalaciju napajanja.
Ukoliko se koriste IP kamere, svakako treba uzeti u obzir i POE napajanja (prenos podataka i napajanja putem UTP kabla).

5. Koju vrstu kablova koristiti ?
Kod analognih kamera možemo koristiti video i energetski kabl, za IP kamere napajanje možemo uzimati lokalno sa energetskih izvora ili putem UTP kablova. Uvek moramo voditi računa o potrebnoj dužini kablova između kamera i snimača, pa u skladu sa tim odabrati najoptimalnije rešenje.

6. Način snimanja, odabir snimača
Odabir snimača je vrlo važna stavka u celokupnoj instalaciji video nadzora, jer vrlo često korišćenje nekvalitetnog rešenja snimak nije upotrebljiv.
Bitne karakteristike su:
-kompresija snimanja
-rezolucija snimanja
-brzina snimanja

7. Analogna ili IP tehnologija
Treba napomenuti da je analogna tehnologija jeftinija od IP, ako gledamo početnu investiciju, ali treba istaći da IP tehnologija sve više preuzima primat u svetu video nadzora, što će direktno uticati na smanjenje cena koju proizvođači traže za opremu kao i sve veća konkurencija.
Analogne kamere i snimači su ograničeni rezolucijom prikaza i snimanja, te potpuno zasebnom infrastrukturom koja je potrebna za njihovu instalaciju.
Kod IP kamera situacija je malo drugačija: rezolucije prikaza/snimanja su puno više, a često je moguće koristiti i postojeću mrežnu infrastrukturu.
Video nadzor – verzija 2

Najvažnije je odlučiti šta vam je potrebno, odnosno kakav sistem za video nadzor bi bio najbolji za prostor koji želite da pokrijete.
Samo postavljanje video nadzora u nekom objektu ne može sprečiti pokušaj provale ili pljačke. Međutim, on umnogome utiče na potencijalne provalnike, jer mnogi od njih kada vide da postoji ugrađen sistem video nadzora ipak odustanu od pljačke određenog objekta. Takođe, video nadzor pomaže i ukoliko ipak dođe do pljačke, jer pomaže policiji da na osnovu snimka pronađe počinioca.
Najvažnije prilikom odabira opreme za video nadzor jeste kvalitet kako proizvoda, tako i kvalitetna ugradnja, a kasnije i održavanje čitavog sistema za video nadzor.
Svako rešenje, pa tako i video nadzor, moguće je realizovati na razne načine od kojih se odabiraju oni najpovoljniji, zavisno od potreba korisnika. Pritom se moraju uzeti u obzir sledeći elementi:
– Investitorski okvir
– Odabir tehnologije (IP ili analogna)
– Eventualne postojeće instalacije i analiza troškova zamene instalacija za noviju generaciju opreme ili ostanak na analognoj tehnologiji
– Odabir kamera po vrsti i po sledećim kriterijuma:
o Spoljne ili unutrašnje kamere
o Montaža na zid ili plafon
o Noćne kamere ili ne (IR diode ili ne, ako da, koliko daleko)
o IR filter potreban ili ne
o Otpornost na atmosferske prilike(kiša, sneg,…) ili ne
o Otpornost na vandalizam ili ne
o Udaljenost ciljanog područja od mesta montaže kamere
o Pokretna(upravljiva) ili fiksna kamera
Osim svega gore navedenog, potrebno je znati da li je svrha video nadzora isključivo sigurnosne prirode ili se žele koristiti naprednije mogućnosti poput video analitike ili raznih integracija sa drugim sistemima. Primer video analitike je funkcija brojanja ljudi(korisno u trgovinskim centrima), detekcija ostavljenih ili zaboravljenih predmeta i sl. Primer integracije je recimo povezivanje POS uređaja sa sistemom video nadzora, povezivanje raznih detektora sa sistemom video nadzora (detektori pokreta, protivpožarni i ostali detektori), integracija sa sistemima za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena itd.
Svaki od navedenih elemenata utiče na cenu i konačnu funkcionalnost kompletnog rešenja.