održavanje i servis sistema za napajanje

Instalacija video nadzora, računarskih mreža i UPS sistema